Bartomiej Paprocki

(Dobrzyn)


Bartlomiej Paprocki urodzic sie (urodzony) okolo rok 15431, w ziemi Dobrzynskiej. Slawny pisarz Polski, rodopis i dziejopis2. W druku te sa jego ksiegi kilka3: Gniazdo Cnoty, zkad herby Rycerstwa Polskiego swoj poczatek maja, 1578. Krakow; Herby Rycerstwa Polskiego, na piecioro ksiag rozdzielone, 1584. Krakow; Krotki a prawdziwy wypis w jechania do ziemi Woloskiej Iwan Wojewody, ktorego Podkowa zowia, 1578. Krakow; Ogrod krolewski w ktorym krotko opisuje historye Cesarzow, Krolow Polskich i Czeskich, arcyksiazat Austryi, ksiazat Ruskich, 1599. Pragae. Umarl 1614 i pochowany u 00. Franciszkanow we Lwowie. Bartholomew Paprocki was born around 15431, in the territory of Dobrzyn. He was a famous Polish writer, genealogist and historian2. In print these are a few of his books3: Family Virtues, from which the seals of Polish knights began, 1578. Krakow; Seals of Polish Knights, divided into five books, 1584. Krakow; Short but true excerpt in coming of Iwan Wojewody into the territory of Wolowskiej, whom they call "Horse Shoe", 1578. Krakow; Garden of Kings, in which he writes briefly about the history of Cesars, Polish and Czechoslovacian Kings, Austrian archdukes and Russian dukes, 1599. Pragae. He died in 1614 and was buried at 00. Franciszkanow in the city of Lwow.
Zona jego Kosobudzka Jadwiga kasztelanka Sierpska, wdowa po Wisniowskim, ale o potomstwie jego nie czytam. Synowcowie jego rodzeni3: His wife was Kosobudzka Jadwiga a castellan's daughter from Sierpc, a widow of Wisniowski. He had no children. His nephews:
i Jan , dziekan i proboszcz Sierpski. i John , deacon and priest from Sierpc.
ii Pawel , w zakonie naszym w prowincyi Polskiej, umarl w Walczu 1666. ii Paul , in a Polish provincial order, died in Walcz 1666.

  1. Polski Slownik Biograficzny, Tom XXV, 1980.
  2. "Paprocki herbu Jastrzebiec": Herbarz Polski, Kasper Niesiecki, 1839-1846.

On-line References to Bartosz Paprocki


Errata

Ted Paprocki points out some errors in my translation. Bartosz had no children. Jan and Pawel were his nephews, sons of Bartosz's brother Roslan, who also had another son Lukasz . The father of Bartosz and Roslan was Andrzej.


Paprocki Nobility of Greater Poland


Compilation of Paprocki Genealogies


© Copyright 1996-1998 Jim Paprocki. All rights reserved.

Last updated on Tue, 24 Feb 1998.